Är det möjligt ett ögonblick under graviditeten

Är det möjligt ett ögonblick under graviditeten

MIG 400 - instruktioner för användning, recensioner, analoger och frisättningsformer (400 mg tabletter) av läkemedlet för behandling av huvudvärk och tandvärk och sänkning av temperaturen hos vuxna, barn och graviditet. Sammansättning

I den här artikeln kan du läsa instruktionerna för användning av läkemedlet MIG 400. Det finns recensioner av besökare på webbplatsen - konsumenter av detta läkemedel, liksom åsikter från läkare från experter om användningen av MIG 400 i deras praktik. En stor begäran om att aktivt lägga till dina recensioner om läkemedlet: om läkemedlet hjälpte eller inte hjälpte att bli av med sjukdomen, vilka komplikationer och biverkningar som observerades, som kanske inte har förklarats av tillverkaren i kommentaren. Analoger av MIG 400 i närvaro av befintliga strukturella analoger. Används för behandling av huvudvärk, tandvärk och feber hos vuxna, barn samt under graviditet och amning. Beredningens sammansättning.

MIG 400 är ett icke-steroida antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID). Ibuprofen (den aktiva substansen i MIG 400) är ett derivat av propionsyra och har smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriska effekter på grund av den urskillningslösa blockeringen av COX-1 och COX-2, samt en hämmande effekt på syntesen av prostaglandiner..

Den smärtstillande effekten är mest uttalad för inflammatorisk smärta. Läkemedlets analgetiska aktivitet tillhör inte den narkotiska typen.

Liksom andra NSAID har ibuprofen trombocytaktivitet.

Ibuprofen + hjälpämnen.

Efter oral administrering absorberas läkemedlet väl från mag-tarmkanalen. Plasmaproteinbindningen är cirka 99%. Det fördelas långsamt i synovialvätskan och utsöndras långsammare från det än från plasma. Ibuprofen metaboliseras huvudsakligen i levern genom hydroxylering och karboxylering av isobutylgruppen. Metaboliterna är farmakologiskt inaktiva. Upp till 90% av dosen finns i urinen som metaboliter och deras konjugat. Mindre än 1% utsöndras oförändrat i urinen och i mindre utsträckning i gallan.

 • huvudvärk;
 • migrän;
 • tandvärk;
 • neuralgi;
 • smärta i muskler och leder
 • menstruationsvärk, feber med förkylning och influensa.

Filmdragerade tabletter 400 mg.

Instruktioner för användning och dosering

Läkemedlet tas oralt. Doseringsregimen ställs in individuellt beroende på indikationerna.

För vuxna och barn över 12 år ordineras läkemedlet som regel i en initial dos på 200 mg 3-4 gånger om dagen. För att uppnå en snabb terapeutisk effekt kan dosen ökas till 400 mg 3 gånger om dagen. När den terapeutiska effekten uppnås reduceras den dagliga dosen till 600-800 mg.

Läkemedlet ska inte tas i mer än 7 dagar eller vid högre doser. Om det är nödvändigt att använda under en längre period eller i högre doser, är en läkares konsultation nödvändig.

 • magont;
 • illamående, kräkningar
 • halsbränna;
 • aptitlöshet;
 • diarre;
 • uppblåsthet
 • förstoppning;
 • sår i mag-tarmslemhinnan, som i vissa fall kompliceras av perforering och blödning;
 • irritation eller torrhet i munslemhinnan
 • smärta i munnen
 • sår i slemhinnan i tandköttet;
 • aftal stomatit;
 • dyspné
 • bronkospasm
 • hörselnedsättning;
 • ringning eller tinnitus;
 • toxisk skada på synnerven
 • dimsyn eller dubbelsyn
 • ödem i konjunktiva och ögonlock (allergisk uppkomst);
 • huvudvärk;
 • yrsel;
 • sömnlöshet;
 • ångest;
 • nervositet och irritabilitet
 • psykomotorisk agitation;
 • dåsighet;
 • depression;
 • förvirring av medvetandet;
 • hallucinationer;
 • aseptisk meningit (oftare hos patienter med autoimmuna sjukdomar);
 • hjärtsvikt;
 • takykardi;
 • ökat blodtryck
 • akut njursvikt
 • nefrotiskt syndrom (ödem);
 • hudutslag (vanligtvis erytematös eller urtikaria);
 • kliande hud;
 • Quinckes ödem;
 • anafylaktoida reaktioner;
 • anafylaktisk chock;
 • bronkospasm
 • feber;
 • erythema multiforme exudative (inklusive Stevens-Johnsons syndrom);
 • toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom);
 • eosinofili;
 • allergisk rinit;
 • anemi (inklusive hemolytisk, aplastisk), trombocytopeni och trombocytopen purpura, agranulocytos, leukopeni;
 • minskad serumglukoskoncentration.
 • erosiva och ulcerösa sjukdomar i organ: mag-tarmkanalen (inklusive magsår i magsäcken och tolvfingertarmen i den akuta fasen, Crohns sjukdom, NUC);
 • "Aspirintriad";
 • hemofili och andra blodproppar (inklusive hypokoagulation), hemorragisk diates;
 • blödning av olika etiologier;
 • brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas;
 • optiska nervsjukdomar
 • graviditet;
 • amningsperiod;
 • barn under 12 år
 • överkänslighet mot läkemedelskomponenter;
 • en historia av överkänslighet mot acetylsalicylsyra eller andra NSAID.

Applicering under graviditet och amning

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier om säkerheten vid användning av MIG 400 under graviditet. Läkemedlet är kontraindicerat för användning under graviditet och amning (amning).

Användningen av ibuprofen kan påverka kvinnlig fertilitet negativt och rekommenderas inte för kvinnor som planerar graviditet.

Om tecken på blödning från mag-tarmkanalen uppstår ska MIG 400 avbrytas.

Ibuprofen kan dölja objektiva och subjektiva symtom, därför ska läkemedlet ordineras med försiktighet hos patienter med infektionssjukdomar.

Förekomsten av bronkospasm är möjlig hos patienter som lider av bronkialastma eller allergiska reaktioner i historien eller idag.

Biverkningar kan minskas genom att använda läkemedlet i den lägsta effektiva dosen. Vid långvarig användning av smärtstillande medel är risken för att utveckla smärtstillande nefropati.

Patienter som rapporterar synstörning med ibuprofenbehandling bör avbryta behandlingen och genomgå en oftalmologisk undersökning.

Ibuprofen kan öka leverenzymaktiviteten.

Under behandlingen är det nödvändigt att kontrollera bilden av perifert blod och det funktionella tillståndet i levern och njurarna..

När symtom på gastropati uppträder visas noggrann övervakning, inklusive esophagogastroduodenoscopy, blodanalys med bestämning av hemoglobin, hematokrit, fekalt ockult blodprov.

För att förhindra utvecklingen av NSAID-gastropati rekommenderas MIG 400 att kombineras med prostaglandin E-preparat (misoprostol).

Om det är nödvändigt att bestämma 17-ketosteroider ska läkemedlet avbrytas 48 timmar före studien..

Det rekommenderas inte att ta etanol (alkohol) under behandlingsperioden..

Påverkan på förmågan att köra fordon och använda mekanismer

Patienter bör avstå från alla aktiviteter som kräver ökad uppmärksamhet och snabbare psykomotoriska reaktioner..

Möjlig minskning av effektiviteten av furosemid- och tiaziddiuretika på grund av natriumretention i samband med hämning av prostaglandinsyntes i njurarna.

Ibuprofen kan öka effekten av orala antikoagulantia (samtidig användning rekommenderas inte).

Vid administrering samtidigt med acetylsalicylsyra minskar MIG 400 dess trombocyt-effekt (det är möjligt att öka incidensen av akut kranskärlssvikt hos patienter som får små doser acetylsalicylsyra som ett trombocytagent).

Ibuprofen kan minska effekten av blodtryckssänkande läkemedel.

I litteraturen beskrivs isolerade fall av en ökning av plasmakoncentrationerna av digoxin, fenytoin och litium när ibuprofen togs..

Ibuprofen, som andra NSAID, bör användas med försiktighet i kombination med acetylsalicylsyra eller andra NSAID och GCS, eftersom detta ökar risken för att utveckla biverkningar av läkemedlet på mag-tarmkanalen.

MIG 400 kan öka plasmakoncentrationen av metotrexat.

Kombinationsbehandling med zidovudin och ibuprofen kan öka risken för hemartros och hematom hos HIV-infekterade patienter med hemofili.

Den kombinerade användningen av ibuprofen och takrolimus kan öka risken för att utveckla nefrotoxiska effekter på grund av nedsatt njurprostaglandinsyntes..

Ibuprofen förstärker den hypoglykemiska effekten av orala hypoglykemiska medel och insulin; dosjustering kan vara nödvändig.

Analoger av läkemedlet MIG 400

Strukturella analoger för den aktiva substansen:

Huvudvärk är en vanlig förekomst under graviditeten. Läkare rekommenderar dock sällan läkemedel för behandling i detta fall. Därför har kvinnor alltid en aktuell fråga: vad kan du dricka av huvudvärk under graviditeten, och vad är förbjudet?

Det mest ofarliga läkemedlet är paracetamol, liksom läkemedel som skapas på grundval av det, till exempel Panadol. Användningen är tillåten från de första timmarna till början av förlossningen, men det finns ett villkor: att endast använda den rekommenderade dosen. Du kan inte ta mer än tre gram av läkemedlet per dag (6 tabletter), och det rekommenderas inte heller att använda paracetamol i mer än 3 dagar. Med ett tryck som är under det normala rekommenderas Panadol för kvinnor, eftersom detta läkemedel kan öka det.

Bland de läkemedel som hjälper dig att rädda dig mot huvudvärk är det inte tillåtet att använda shpa. Detta läkemedel kommer att minska vasospasm, minska trycket och slappna av musklerna. Den dagliga dosen är 6 tabletter. Kontraindikationer inkluderar ischemisk-cervikal insufficiens.

Användningen av ibuprofen är endast tillåten fram till den trettionde graviditetsveckan, det kan påverka hjärtats arbete såväl som lungernas funktion, det kan prova stängningen av artärflödet i fostret i förväg. Den dagliga dosen är 3 gram. Läkemedlet tas endast strikt efter råd från en specialist.

 • Citramon - innehåller aspirin, användningen av detta läkemedel kan framkalla en mängd patologier i cirkulationssystemet hos ett barn, utvecklingen av en teratogen effekt, till exempel kan ett barn födas med en abnormitet i övre gommen, och för en kvinna är det fylt med trögt arbete.
 • Ergotamin - Detta läkemedel orsakar livmoderns sammandragning, blödning och fostertillväxthämning.
 • Triptan, Sumatriptan är nya läkemedel, men under graviditeten har de en aborteffekt.
 • Tryptamin, Zapmigren, Amigren - sådana läkemedel är strängt förbjudna, eftersom de består av narkotiska ämnen.
 • Depakote - Detta läkemedel orsakar neuralrörsdefekter i fostret.
 • Motrin - detta läkemedel framkallar en hjärtfel hos ett barn.
 • Propranol, Timolol, Metoprolol, Atenolol - dessa läkemedel, när de används under andra och tredje trimestern, orsakar neonatal hypoglykemi, vilket saktar ner tillväxten hos barnet och sänker hjärtfrekvensen.
 • Fiorinal - detta läkemedel innehåller koffein och barbiturater, som är hypnotika och lugnande medel.

Om en kvinna ofta har huvudvärk måste du kontakta din personliga läkare och ställa en så spännande fråga att du kan dricka av huvudvärk under graviditeten, eftersom självmedicinering är fylld med allvarliga konsekvenser.

Huvudvärk är ett av de vanligaste problemen hos gravida kvinnor. Orsakerna till huvudvärk hos gravida kvinnor har ännu inte studerats..

Huvudvärk är särskilt vanligt under första och tredje trimestern..

Under första trimestern är de förknippade med en allmän omstrukturering av kroppen och en ökad hormonell bakgrund.

Under tredje trimestern är huvudvärk förknippad med en hög belastning på kvinnans kropp i de sista stadierna av graviditeten.

Hur man hanterar huvudvärk och vad kan man dricka av huvudvärk under graviditeten?

Ofta lider gravida kvinnor av migrän. Migränhuvudvärk kännetecknas av bankande smärta i huvudet, åtföljd av illamående och kräkningar..

Frekventa migrän är farliga för en gravid kvinnas hälsa. Därför, trots att det är bättre att inte använda droger under graviditeten, stoppas migrän med smärtstillande medel..

Vilka smärtstillande medel är ofarliga för gravida kvinnor, vilket kan tas säkert om du har huvudvärk?

Smärtstillande medel är inte tillåtna under graviditeten. Men i undantagsfall rekommenderar läkare att ta paracetamol och paracetamol.

Endast en läkare kan ordinera dessa läkemedel och deras dosering. Aldrig självmedicinera.

Smärtstillande medel som inte bör användas av gravida kvinnor:

Aspirin - verkar på barnets njurar och hjärta.

Analgin - har en dålig effekt på blodet.

Reserpine - Kan orsaka depression hos en nyfödd.

Vi fick reda på vilka droger som ibland kan tas för svår huvudvärk, men det är bättre att göra utan droger..

Du kan försöka lindra huvudvärken utan medicinering. Analysera vad som orsakade huvudvärken.

Om det är stressande, försök att undvika stressiga situationer. Försök att slappna av, distrahera dig vid minsta tillfälle. Lyssna på musik, titta på bra filmer, gå i parken. Försök att undvika att träffa människor som irriterar dig.

Kompresser i nacken och pannan kan hjälpa till att lindra huvudvärk.

Kalla duschar kan hjälpa till att begränsa blodkärlen och lindra huvudvärk.

Ät bra och drick mycket vatten.

Doktor Komarovskys råd:

Behandling för rinnande näsa och förkylning under graviditeten:

Hur man kan bli av med huvudvärk utan medicinering:

Varför uppstår huvudvärk hos gravida kvinnor:

Under graviditeten är en kvinnas kropp mest mottaglig för sjukdom. Immuniteten försvagas, vilket ger en möjlighet för sjukdomar som "sov" för att störa den blivande mamman. Ofta känner sig kroniska sjukdomar exakt under graviditeten. När ett huvud eller tänder gör ont, eller om en kvinna är orolig för någon annan smärta, vill hon av vana ta ett piller för att bli av med plågan. Är det möjligt att dricka Citramon under graviditeten, och om möjligt, vid vilken period och vilka är konsekvenserna av ett uttaget piller.

Genom att studera instruktionerna ser den gravida omedelbart att Citramon är kontraindicerat för gravida kvinnor. De viktigaste kontraindikationerna för att ta Citramon under graviditeten avser första och tredje trimestern. Tänk på varför.

Under första trimestern är det strängt förbjudet att ta drogen. Acetylsalicylsyra, som finns i Citramon-tabletter, är teratogen (effekten av en kemikalie som skadar fostret) och kan leda till medfödda fostrets abnormiteter. Läkare säger att långvarig användning av Citramon under graviditet leder till en sådan utvecklingsdefekt som klyvning av övre gommen hos fostret.

Under tredje trimestern är Citramon också kontraindicerat under graviditeten, dess intag kan leda till kraftig blödning och svag förlossning hos en kvinna. Komponenten i läkemedlet, acetylsalicylsyra, leder också till sådana konsekvenser. Dess verkan förstärks av koffein som Citramon innehåller. Konsekvensen av långvarig administrering av läkemedlet kan vara pulmonell hyperplasi och hypertoni i kärlen i lungcirkulationen, försämrad blodkomposition och för tidig tillslutning av aortakanalen i fostret.

De aktiva komponenterna i Citramon under graviditeten kommer in i fostrets blod genom moderkakan. Det har bevisats att de framkallar sjukdomar som tarm- eller magsår, blödningar, dövhet och till och med problem med utvecklingen av centrala nervsystemet..

Många läkare tror att Citramon kan drickas under graviditeten under andra trimestern, och vissa rekommenderar det till och med aktivt under graviditeten. Men blivande mödrar har rätt att själva bestämma om de ska dricka eller inte dricka Citramon för smärta, efter att ha förtrogen med de möjliga konsekvenserna. Många kvinnor dricker fortfarande Citramon under graviditeten och föder friska barn. Men det är definitivt nödvändigt att utesluta okontrollerad eller långvarig användning av Citramon under graviditeten.

Som smärtstillande medel erbjuder traditionell medicin flera läkande alternativ. Aromaterapi är ett utmärkt botemedel mot huvudvärk. Att andas in doften av citron, mynta eller lavendel, att gnugga i några droppar lavendel eller pepparmyntaolja kan lindra smärta. Du kan också ta ett bad med tillsats av aromatiska oljor: muskot, ylang-ylang och lavendel eller apelsin, pelargon och mynta.

Om smärtan verkligen är outhärdlig och folkmetoder inte hjälper kan du dricka en halv tablett Citramon och ligga ner ett tag. Troligtvis kommer smärtan att lindra och det finns inget behov av att riskera barnets hälsa genom att ta drogen igen.

Om du ofta är orolig för huvudvärk eller tandvärk under graviditeten är det bättre att vägra Citramon och föredra paracetamol (endast med tillstånd från en läkare). No-shpa anses vara den bästa smärtstillande under graviditeten. Enligt kliniska studier har No-shpa ingen skadlig effekt på barnet. Men du måste också använda den med försiktighet och bara när det behövs..

Väntetiden för ett barns födelse är mycket viktig för en kvinna, och de flesta blivande mödrar är mycket ansvariga för sin hälsa och inser att utvecklingen av det framtida barnet beror på deras tillstånd. Men alla typer av sjukdomar är inte uppmärksamma på om en kvinna är gravid eller inte. Därför är den blivande mamman lika mottaglig för olika sjukdomar som resten av jordens befolkning. Feber är ett vanligt symptom på många sjukdomar och Panadol under graviditet ordineras ofta för användning.

Läkemedlet Panadol i sig är en länge känd paracetamol. som används aktivt för olika sjukdomar, som ett febernedsättande, antiinflammatoriskt och smärtstillande medel. Paracetamol, och därför Panadol, passerar placentabarriären. Men alla kränkningar i fostrets utveckling, om en gravid kvinna tog detta läkemedel, har ännu inte identifierats. Detta betyder inte att du kan ta det okontrollerbart och utan rekommendation från din läkare. När temperaturen stiger måste en gravid kvinna nödvändigtvis träffa en läkare för att vara helt säker på orsaken till temperaturökningen och ta lämpliga behandlingsmetoder för hennes tillstånd. Inklusive läkemedel som har samma effekt som paracetamol. Panadol kan endast tas av en gravid kvinna i terapeutiska doser. Att överskrida dem för att förmodligen öka effekten av läkemedlet är kategoriskt oacceptabelt.

Det finns också en missuppfattning om mottagandet av barnens Panadol av en gravid kvinna. Läkemedlet som utvecklats för barn är inte meningsfullt för en vuxen att ta, eftersom den aktiva substansen i läkemedlet i en barns dos inte kommer att ha en terapeutisk effekt.

En annan fördel med Panadol jämfört med andra kända febernedsättande läkemedel, såsom Aspirin och Analgin, är att det inte finns några kategoriska kontraindikationer för dess användning under graviditet och amning. Samtidigt är både Aspirin och Analgin strängt förbjudna för användning av en kvinna under graviditeten..

Men det bästa, naturligtvis, för en gravid kvinna är att stärka immunförsvaret och försöka att inte bli sjuk..

Ta hand om dig själv och var frisk!

Gillade? Gilla och spara på din sida!

Min svärdotter hade ofta huvudvärk med rinnande näsa under graviditeten och fick ordination Paracetamol. De sa att detta är det enda säkra läkemedlet under graviditeten.

Barnens Panadol kan också drickas, bara det är nödvändigt att beräkna rätt andel, då blir effekten

När du är gravid eller ammar bör du besluta att använda något läkemedel med din läkare. Icke desto mindre är en kvinna redan ansvarig inte bara för sig själv utan också för barnet..

Det är bättre att ta ren paracetamol, varför alla slags biprodukter, kan någon förklara? Han hjälpte mig mycket både under graviditeten och under amningen om jag var förkyld..

Och det fick du precis nu, men som du inte märkte tidigare

Ett barns lungor mognar helt efter 38 veckor. Men både 36 och 30 föder friska barn. Bukens omkrets har inget att göra med lungutveckling. Lungorna öppnas när barnet tar FÖRSTA ANDNINGEN, om barn inte är heltidshänder händer det att lungan "klibbar ihop". Allt korrigeras med medicin direkt efter förlossningen - av en NEONATOLOG. Det finns speciella förberedelser och inkubatorer.

Din läkare är en SOVARE, idiot, hur kan du skrämma gravida kvinnor så.

Jag förstår ingenting, vad har storleken på buken och lungorna att göra med det... igår skrev de mig också ca 90 cm, men av någon anledning ser min mage större ut än din... vid en ultraljudssökning vid 33 veckor sa de att barnets lungor redan är mogna, lyssna inte på någon, allt är bra, barnet är heltid, lungorna öppnas !

Min typ. den yngre bror (7 års skillnad) föddes också för tidigt efter 32 veckor, och en lunga öppnade inte alls, och den andra bara lite, och så låg han också på vår konstgjorda andning... varför är jag, nu är han 17 år och han han är 192 cm så berätta för honom att han är för tidig... ALLT KOMMER VÄL!

Jag beklagar sorgen. Själv upplevde jag detta för mer än 2 år sedan, bara min dotter dog den tredje dagen. Det gör ont och nu är det bara tiden som hjälper, tro mig! Bo i dimma, på maskinen, annars kan du bli galen. Då blir det lite lättare.

Det är skrämmande att höra att detta händer på sjukhuset - den plats där döden helt enkelt inte borde vara! Detta är fel, orättvist... (((mina kondoleanser, Maria...

Min kondoleans (((mitt barn dog också nästan i förlossningen, tack och lov de lyckades få ut det och andas... naturligtvis är våra läkare "bra")

tack ja det är svårt, frågade Nastya sin syster tre dagar före hennes död. men jag är rädd. en sådan känsla att jag kommer att förråda henne, jag vet fel, jag kommer inte att förråda henne, jag kommer alltid att minnas och älska henne, uppenbarligen fortfarande inte moraliskt redo., men å andra sidan Jag vill gå, men du vet, jag vill att Nastya ska komma tillbaka. Jag vet att det kommer att bli ett annat barn, så jag är rädd att jag kommer att leta efter likheter, detta händer i mitt huvud, nej, det är nog inte tiden, jag tror fortfarande inte att det inte finns någon dotter, skräck, ingen styrka är sant. Jag håller på tills någon är nära som en tills hon skriker, på en burst. Varför måste vi mammor oroa oss för det här, så jag vill att ingen mamma i världen ska veta detta. Ge oss alla styrka.

spöklik historia. vilken inhumansk likgiltighet hos läkare. Jag kan inte hitta och jag kommer inte hitta ord för att lugna dig. Ödet var grymt mot oss. Varför de små led. Jag hoppas så att våra barn inte kände och inte förstod att de dör. Min son dog i en dröm, åt en kattunge, somnade och det är allt... Bara patologen sa tymomegali... Och barnläkaren och kirurgen avslutades som en liten bråck, du kommer vid sex månader... vi kommer inte. Jag önskar inte läkarna något dåligt, låt dem bara komma ihåg våra barn.

Gruvan överfördes till intensivvård tre timmar efter förlossningen. De sa att lungorna inte öppnade på vissa ställen. Vi var varken i inkubatorn eller i inkubatorn, för var heltid. Jag minns att jag låg med ett rör och vit vätska strömmade ut ur röret. Totalt fanns det 5 dagar i intensivvård, även om 3 dagar räckte, det fanns helt enkelt inga platser i patologin den 4: e dagen.

här är ett bra exempel! min son, Vladyushka, nu är han nästan 6 år gammal. föddes mellan 33-34 veckor, vikt 2 kg, lekgias öppnade inte, detta kallas aspiration lunginflammation, i 9 dagar andades han, läkare genomförde antibakteriell behandling

En väns tjej föddes vid 32-33 veckor, men hon hade dagen innan att genomtränga detta enzym för avslöjande och tillbringade bara ett par dagar i inkubatorn, allt är ok, ett friskt barn.

Skriv länge ville inte klättra ut, inte länge i tiden, du kunde inte skada, inte skämma bort dig själv.
Mina sammandragningar började på natten från 13 till 14, jag led och föddes först den 15 efter att blåsan hade punkterats (vattnet lämnade inte) kl 18:00.
Må Gud ge min son hälsa.

Min släkting var också rädd för att hjärtat tröskeln togs från sjukhuset till intensivvården. Men som det visade sig är barnet friskt! Gud förbjuder att du bara var förgäves rädd och allt är bra med dig!

Må Gud ge dig ditt barn tålamod och styrka och god hälsa! Gud förbjuder att allt kommer att bli bra! Be, Gud hör alltid moderns bön (den anses vara den mest kraftfulla)

det var så med oss. en konsekvens av hypoxi, kvävning och krampanfall, 5 dagars mekanisk ventilation, 10 dagars återupplivning (allt finns i en hög här), det var pneumopati med röntgen, uh, allt gick bort och vi är friska nu.

tjejer, jag är ledsen för den dumma frågan, men jag undrar varför många skriver att de är, förlåt, skit under förlossningen, och att en lavemang inte hjälper till att undvika detta. Jag planerar bara att föda med min man, jag skulle verkligen inte vilja ha en sådan överraskning))))))

Jag betalar: (((. Jag vill övertala min man att föda.

Låt honom åtminstone inte vara närvarande i det ögonblick då barnet ska gå ut, men jag vill att han ska vara där: ((Jag hoppas att jag kan driva honom till detta beslut... Jag behöver honom

Jag skulle inte heller vilja att min man skulle se barnet dyka upp, men jag själv skulle inte vilja se det))))) men han kan stå bredvid honom och vända i min riktning, och det är inte nödvändigt att titta där))))

Hon födde sin son vid 34,5 veckor, men lungorna öppnades. Jag kan säga att de bara låg i två veckor på sjukhuset, de överfördes inte till sjukhuset. Under en vecka observerades han som lite 2390 och kunde inte suga sig själv, han åt genom ett rör och jag hölls på intensivvård på grund av gestos. I allmänhet blev vi urladdade hur vi fick vikt upp till 2471 och hur han började suga sig från flaskan till bröstet. Naturligtvis tittade vi också på bilirubin (de var lite gula) för att få vaccinet. överförde honom till mig den sjunde dagen, och i sex dagar låg de stilla tillsammans.

Aisha, oroa dig inte, kära. I shaa Allah kommer allt att bli bra. Sju månader gamla överlever och är friska, det är farligt att födas vid åtta månader, särskilt för en pojke, och jag födde en åtta månader gammal. Många av mina släktingar trodde att han inte skulle överleva, men allt är i den Allsmäktiges händer. Alhamdulilah min son växer))). Vid födseln var 2110, mycket svag)) just nu, allt är bra

Öppna dig annorlunda för alla.
Gruvan föddes 32-33 veckor 1690 och var sedan 1630,43 cm. Hon andades och skrek själv i fängelset var klockan 4 på morgonen till 5 på kvällen, sedan fördes hon till regionen på intensivvårdsavdelningen, hon låg där i 3 veckor ensam (hon matades genom ett rör). Sedan tillbringade de en vecka med mig tillsammans, ringde 2152 och lät oss gå hem

ja historia. För första gången när jag låg på konservering var jag läkare precis samma Tsygankov. Det var då som jag insåg att jag under inga omständigheter vill föda på tjänstevården på första plats, för Gud förbjuder att gå på den. Jag instämde med Vygovskaya, men ödet förordnade så att jag föddes 2: a med ett tullrum, jag gillade det verkligen där och läkaren var super.

Tsygankova är en skamlös, osäker och mycket oförskämd läkare! Jag vill inte att någon ska komma i hennes händer, inte ett enda barn och inte en ensamstående mamma led av hennes händer... Jag förstår inte hur hon arbetar där alls. Dessutom har det skett dödsfall.

Ja... Tack och lov, jag var väldigt lycklig med läkaren, men hon har observerat mig sedan hon var 15 år, hon födde båda barnen - jag älskar henne. Hon födde sin son 4600 utan en enda brytare. Hon räddade helt enkelt min dotter - genom att skicka henne till cessarevo i tid (efter 7 timmars EP-försök (6 gånger sladdtrassling))). Återigen, tacka Gud för att jag inte fick en som din.

Åh, Natalya, det är så läskigt och bittert att skriva detta, men du beskrev exakt vad som hände med min bebis. Och det mest motbjudande är att jag lämnade alls, och min son var med min man. Men jag litade på honom mer än mig själv. Hur mycket senare beklagade jag varför jag lämnade, kanske lagt märke till, räddad, även om jag i mitt hjärta förstår en jävla sak som jag inte skulle ha gjort. Min man säger att tack och lov inte såg det. Han lekte med vår babydocka, matade och somnade honom. Barnet sover och sover, han lämnade rummet och när Jag gick in och såg rosa skum från näsan och skräck började (((Återupplivningen tog 15 minuter, sedan ett gäng injektioner, droppare, hjärtat startades tre gånger, men kl. 16:36 var vår bebis borta. Jag skriver, men inuti är det så dåligt. Jag såg honom redan i bårhuset) Den här bilden gör mig galen varje dag. Innan obduktionen trodde jag att något kunde göras, men patologen sa att hjärtat och andningen stannade tillsammans, det är allt, rosa skum är lungödem. Dessutom fick vi tymomegali, en förstorad tymuskörtel..När hon kastade ut sitt hormon, kom binjurarna och arten tryck och all hjärtsvikt, men vårt barn slutade omedelbart. De gav honom inte en chans. Och många människor, Natasha, är varelser. Vi samlades för en föreställning när ambulansen kom. Mannen stod med skakande händer, sa berusad. Freaks, han Jag tappade min son, han förstod det. Han gav sin enda son till läkarna i hopp om att "bli räddad." I butiken talade säljkvinnorna om "dödad för att han tappade" S.ki, jag ville skriva diagnosen på husets vägg så att grannarna slutade gissa. visste från barndomen, jag bryr mig inte om barnet, bara tomt samtal. Så klandra dig inte, jag slutade till och med skylla på läkarna för att de inte hade ställt någon diagnos, bara de lever, och min son har varit borta i nästan 100 dagar (((Det är dåligt för oss, ingen kan hjälpa Tänk på det, kanske tog de medvetet bort oss från barnen vid dödsfallet, men varför? Jag kan inte förstå. Den här förlusten kväver mig, avslutar mig. Om du får stöd av det här mest värdefulla, men inte gnäller, men vad som är svårt att säga. Jag kommunicerar bara med två personer som åtminstone hör mig. Och gör inga hårda slutsatser, du vet hur sårade djur och vi måste sitta ute eller något, förlåt mig att jag jämför det så. Jag ville själv vrida sådant nonsens, men då föll hjärnan på plats ett tag. Vi kommer alltid att uppleva det, bara det täcker det på olika sätt. Ibland är jag som galen mat på en kyrkogård. sedan satt jag och drack där till 21.30. Någon kan fördöma, men jag bryr mig inte. I timmar kan jag sitta och titta på bilder av min son. Skyll inte på min man, du borde på något sätt komma närmare, tvärtom och stödja varandra. Naturligtvis är det lätt för oss, men svårt att göra (((Även om min man stöder mig, men någon form av kyla när jag vill prata om min son. Psykiateren sa att han inte skulle vara inblandad i sina bekymmer. Dottern pratar i allmänhet med sin bror, visar tecknade bilder. Men läkare, och vilka läkare, de kommer alltid att göra misstag, och hur grymt de små kommer att dö. Innan det rörde mig trodde jag att vi var mindre. Det gör ont och en bit bitterhet för våra barn, jag tror inte längre på Gud, men jag tror att kroppens energi förblir någonstans, på en annan nivå. Någon är nonsens, men nu är en psykolog och en psykiater min existens. Natalia, det är väldigt svårt, det verkar omöjligt, men leta efter styrkan i dig själv att börja leva annorlunda, utan en son. Jag vet att det blir väldigt svårt. Låt oss skriva mer och mer här, vi förstår och hör varandra.

Jag kan berätta för dig som spåkvinnare, för jag har redan gått den här vägen... Min ängel föddes tio månader efter den första födelsen. Den äldsta flickan föddes KS 1995 i slutet av oktober, och jag kom för att föda mitt andra barn i mitten av september 1996. Jag kom fortfarande ihåg av läkarna)))... De fick reda på, var glada, ordinerade en demonstrativ COP framför en hel klass elever... Sedan tog de in en infektion, sedan var syret svullet, sedan lungödem....

Två kejsarsnitt i rad... Och tomhet... Men jag ville verkligen ha en till... Mycket, väldigt... efter ett och ett halvt år misstänkte jag att jag var gravid)))... det var läskigt och spännande... då insåg jag att oavsett denna graviditet inte skulle ta slut är jag nu mest glad kvinna. Och allt kommer att bli bra med barnet. Eller jag vet inte om det!

Pojken föddes den 3 maj. Jag minns fortfarande anestesiologens ångor, men allt blev bra. emellertid tog jag tag i morgonrock från en förbipasserande läkare och krävde att jag skulle överföras under speciell övervakning. Tydligen var jag övertygande och han överfördes till en intensiv för låg vikt, trots att han vägde 2890)))... Fullt undersökt, han blev utskriven från perinatalcentret den 14: e dagen.

Under graviditeten kunde vi åter kommunicera normalt med min man, eftersom vi tidigare hade DETTA ÄMNE under ett inofficiellt förbud.

Här är ett slags lyckligt slut... Den äldsta dottern blir 20 år om en vecka... Hennes bror är 16... Angel var 19 år den 25 september... Men min man och jag är envisa... År 2012, vid 40 års ålder, bestämde vi oss för att skaka av... Och i januari 2013 födde vi en dotter))

19 år har gått... För att inte förgifta min själ raderade jag mitt gamla konto här, men innan det datumet bestämde jag mig för att återhämta mig... Min väg längs den här vägen ledde till efterlängtad lycka...

Natasha, kom ikapp. Med graviditetens början kommer du att hitta en ny mening.

Läkemedlets handelsnamn: MIG ® 400

Kemiskt namn: (2RS) -2- [4- (2-metylpropyl) fenyl] propansyra

Beskrivning:
ovala tabletter, filmdragerade, vita eller nästan vita, med dubbelsidig räffling och prägling på en av sidorna "E" och "E" på båda sidor av remsan.

ATX-kod: М01АЕ01.

Farmakologiska egenskaper
Farmakodynamik
Har smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriska effekter. Ibuprofen är ett propionsyraderivat. Verkningsmekanismen är associerad med hämning av enzymet cyklooxygenas (COX) typ 1 och 2, vilket leder till hämning av prostaglandinsyntes.
Den smärtstillande effekten är mest uttalad för inflammatorisk smärta. Dämpar trombocytaggregering.

Farmakokinetik
Absorption: Ibuprofen absorberas väl från mag-tarmkanalen. Maximal koncentration (Cmax) ibuprofen i blodplasma efter att ha tagit läkemedlet oralt i en dos av 400 mg uppnås på 1-2 timmar och är cirka 30 μg / ml.
Distribution: sambandet med plasmaproteiner är cirka 99%. Distribueras i synovialvätska (Cmax 2-3 timmar), där det skapar högre koncentrationer än i plasma.
Metabolism: metaboliseras i levern huvudsakligen genom hydroxylering och karboxylering av isobutylgruppen. Metaboliter är farmakologiskt inaktiva.
Eliminering: har en bifasisk elimineringskinetik. Halveringstiden (T1 / 2) är 1,8-3,5 timmar. Utsöndras av njurarna (oförändrat högst 1%) och i mindre utsträckning med galla.

◊ Tabletter, filmdragerade vita eller nästan vita, ovala, med en dubbelsidig linje för delning och prägling "E" och "E" på båda sidor av linjen på ena sidan.

[PRING] majsstärkelse - 215 mg, natriumkarboximetylstärkelse (typ A) - 26 mg, kolloidal kiseldioxid - 13 mg, magnesiumstearat - 5,6 mg.

Skalsammansättning: hypromellos (viskositet 6 mPa s) - 2,946 mg, titandioxid (E171) - 1,918 mg, povidon K30 - 0,518 mg, makrogol 4000 - 0,56 mg.

10 st. - blåsor (1) - kartongförpackningar.
10 st. - blåsor (2) - kartongförpackningar.

◊ Tabletter, filmdragerade vita eller nästan vita, ovala, med en dubbelsidig linje för delning och prägling "E" och "E" på båda sidor av linjen på ena sidan.

[PRING] majsstärkelse - 215 mg, natriumkarboximetylstärkelse (typ A) - 26 mg, kolloidal kiseldioxid - 13 mg, magnesiumstearat - 5,6 mg.

Skalkomposition: hypromellos (viskositet 6 mPa s) - 2,946 mg, titandioxid (E171) - 1,918 mg, povidon K30 - 0,518 mg, makrogol 4000 - 0,56 mg.

10 st. - blåsor (1) - kartongförpackningar.
10 st. - blåsor (2) - kartongförpackningar.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Ibuprofen är ett propionsyraderivat och har smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriska effekter på grund av den urskillningslösa blockeringen av COX-1 och COX-2, samt hämmar syntesen av prostaglandiner..

Den smärtstillande effekten är mest uttalad för inflammatorisk smärta. Läkemedlets analgetiska aktivitet tillhör inte den narkotiska typen.

Liksom andra NSAID har ibuprofen trombocytaktivitet.

Efter oral administrering absorberas läkemedlet väl från mag-tarmkanalen. Cmax av ibuprofen i plasma är cirka 30 μg / ml och uppnås cirka 2 timmar efter att läkemedlet tagits i en dos av 400 mg.

Plasmaproteinbindningen är cirka 99%. Det fördelas långsamt i synovialvätskan och utsöndras långsammare från det än från plasma.

Ibuprofen metaboliseras huvudsakligen i levern genom hydroxylering och karboxylering av isobutylgruppen. Metaboliter är farmakologiskt inaktiva.

Det kännetecknas av tvåfas elimineringskinetik. T 1/2 från plasma är 2-3 timmar. Upp till 90% av dosen kan detekteras i urinen i form av metaboliter och deras konjugat. Mindre än 1% utsöndras oförändrat i urinen och i mindre utsträckning i gallan.

Läkemedlet tas oralt. Doseringsregimen ställs in individuellt beroende på indikationerna.

För vuxna och barn över 12 år ordineras läkemedlet som regel i en initial dos på 200 mg 3-4 gånger / dag. För att uppnå en snabb terapeutisk effekt kan dosen ökas till 400 mg 3 gånger / dag. När den terapeutiska effekten uppnås reduceras den dagliga dosen till 600-800 mg.

Läkemedlet ska inte tas i mer än 7 dagar eller vid högre doser. Om det är nödvändigt att använda under en längre period eller i högre doser, är en läkares konsultation nödvändig.

Hos patienter med nedsatt njur-, lever- eller hjärtfunktion ska dosen av läkemedlet minskas.

Möjlig minskning av effektiviteten av furosemid- och tiaziddiuretika på grund av natriumretention i samband med hämning av prostaglandinsyntes i njurarna.

Ibuprofen kan öka effekten av orala antikoagulantia (samtidig användning rekommenderas inte).

När det administreras samtidigt med acetylsalicylsyra, minskar ibuprofen dess trombocythämmande effekt (det är möjligt att öka förekomsten av akut kranskärlssvikt hos patienter som får små doser acetylsalicylsyra som ett trombocytagent).

Ibuprofen kan minska effekten av blodtryckssänkande läkemedel.

I litteraturen beskrivs isolerade fall av en ökning av plasmakoncentrationerna av digoxin, fenytoin och litium när ibuprofen togs..

Ibuprofen, som andra NSAID, bör användas med försiktighet i kombination med acetylsalicylsyra eller andra NSAID och GCS, eftersom detta ökar risken för att utveckla biverkningar av läkemedlet på mag-tarmkanalen.

Ibuprofen kan öka plasmakoncentrationen av metotrexat.

Kombinationsbehandling med zidovudin och ibuprofen kan öka risken för hemartros och hematom hos HIV-infekterade patienter med hemofili.

Den kombinerade användningen av ibuprofen och takrolimus kan öka risken för att utveckla nefrotoxiska effekter på grund av nedsatt njurprostaglandinsyntes..

Ibuprofen förstärker den hypoglykemiska effekten av orala hypoglykemiska medel och insulin; dosjustering kan vara nödvändig.

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier om ibuprofens säkerhet under graviditet. Läkemedlet är kontraindicerat för användning under graviditet och amning (amning).

Användningen av ibuprofen kan påverka kvinnlig fertilitet negativt och rekommenderas inte för kvinnor som planerar graviditet.

Från matsmältningssystemet: NSAID-gastropati - buksmärta, illamående, kräkningar, halsbränna, aptitlöshet, diarré, flatulens, förstoppning; sällan - sår i mag-tarmslemhinnan, som i vissa fall kompliceras av perforering och blödning; möjlig irritation eller torrhet i munslemhinnan, smärta i munnen, sår i tandköttsslemhinnan, aftal stomatit, pankreatit, hepatit.

Från andningsorganen: andfåddhet, bronkospasm.

Från sinnena: hörselnedsättning, ringningar eller tinnitus, toxisk skada på synnerven, dimsyn eller dubbelsyn, scotom torrhet och ögonirritation, ödem i konjunktiva och ögonlock (allergisk uppkomst).

Från sidan av centrala nervsystemet och perifera nervsystemet: huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, ångest, nervositet och irritabilitet, psykomotorisk agitation, sömnighet, depression, förvirring, hallucinationer, sällan - aseptisk meningit (oftare hos patienter med autoimmuna sjukdomar).

Från sidan av det kardiovaskulära systemet: hjärtsvikt, takykardi, ökat blodtryck.

Från urinvägarna: akut njursvikt, allergisk nefrit, nefrotiskt syndrom (ödem), polyuri, cystit.

Allergiska reaktioner: hudutslag (vanligtvis erytematös eller urticarial), klåda, Quinckes ödem, anafylaktoida reaktioner, anafylaktisk chock, bronkospasm eller dyspné, feber, exudativ erytem multiforme (inklusive Stevens-Johnsons syndrom), toxiskt epidermalt syndrom (epidermal toxicitet) Lyell), eosinofili, allergisk rinit.

Från det hematopoietiska systemet: anemi (inklusive hemolytisk, aplastisk), trombocytopeni och trombocytopen purpura, agranulocytos, leukopeni.

Av laboratoriets parametrar: en ökning av blödningstiden, en minskning av serumglukoskoncentrationen, en minskning av CC, en minskning av hematokrit eller hemoglobin, en ökning av serumkreatininkoncentrationen, en ökning av aktiviteten hos levertransaminaser.

Långvarig användning av läkemedlet i höga doser ökar risken för sår i mag-tarmkanalen, blödning (gastrointestinal, gingival, livmoder, hemorrhoidal), synstörning (färgsynstörningar, scotoma, optisk nervskada).

Läkemedlet ska förvaras utom räckhåll för barn, skyddat från ljus, vid en temperatur som inte överstiger 30 ° C. Hållbarhet - 3 år.

Smärtstillande under graviditetens första trimester

Citat
gry skriver:
Under första trimestern kan du MIG. (instruktionerna säger - kontraindikation - endast 3 trimester). Jag hade också en fruktansvärd migrän, jag köpte den, även om jag inte drack. Jag frågade läkaren - hon sa att det är bättre att ta ett piller, om ett sådant tillstånd, än att uthärda. För ett barn är detta mindre stress än en sådan hemsk mammas tillstånd..

Jag citerar från Vidals handbok:
"Användning av läkemedlet MIG® 400 under graviditet och amning

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier om ibuprofens säkerhet under graviditet. Läkemedlet är kontraindicerat för användning under graviditet och amning (amning).
Användningen av ibuprofen kan påverka kvinnlig fertilitet negativt och rekommenderas inte för kvinnor som planerar en graviditet. "

Är det möjligt för gravida kvinnor

Vad kan en kvinna dricka för huvudvärk under graviditeten ?

Det mest ofarliga läkemedlet är paracetamol, liksom läkemedel som skapas på grundval av det, till exempel Panadol. Användningen är tillåten från de första timmarna till början av förlossningen, men det finns ett villkor: att endast använda den rekommenderade dosen. Du kan inte ta mer än tre gram av läkemedlet per dag (6 tabletter), och det rekommenderas inte heller att använda paracetamol i mer än 3 dagar. Med ett tryck som är under det normala rekommenderas Panadol för kvinnor, eftersom detta läkemedel kan öka det.

Bland de läkemedel som hjälper dig att rädda dig mot huvudvärk är det inte tillåtet att använda shpa. Detta läkemedel kommer att minska vasospasm, minska trycket och slappna av musklerna. Den dagliga dosen är 6 tabletter. Kontraindikationer inkluderar ischemisk-cervikal insufficiens.

Användningen av ibuprofen är endast tillåten fram till den trettionde graviditetsveckan, det kan påverka hjärtats arbete såväl som lungernas funktion, det kan prova stängningen av artärflödet i fostret i förväg. Den dagliga dosen är 3 gram. Läkemedlet tas endast strikt efter råd från en specialist.

 • Citramon - innehåller aspirin, användningen av detta läkemedel kan framkalla en mängd patologier i cirkulationssystemet hos ett barn, utvecklingen av en teratogen effekt, till exempel kan ett barn födas med en abnormitet i övre gommen, och för en kvinna är det fylt med trögt arbete.
 • Ergotamin - Detta läkemedel orsakar livmoderns sammandragning, blödning och fostertillväxthämning.
 • Triptan, Sumatriptan är nya läkemedel, men under graviditeten har de en aborteffekt.
 • Tryptamin, Zapmigren, Amigren - sådana läkemedel är strängt förbjudna, eftersom de består av narkotiska ämnen.
 • Depakote - Detta läkemedel orsakar neuralrörsdefekter i fostret.
 • Motrin - detta läkemedel framkallar en hjärtfel hos ett barn.
 • Propranol, Timolol, Metoprolol, Atenolol - dessa läkemedel, när de används under andra och tredje trimestern, orsakar neonatal hypoglykemi, vilket saktar ner tillväxten hos barnet och sänker hjärtfrekvensen.
 • Fiorinal - detta läkemedel innehåller koffein och barbiturater, som är hypnotika och lugnande medel.

Läs också: Förhöjda leukocyter i urinen och i ett barns blod

Om en kvinna ofta har huvudvärk måste du kontakta din personliga läkare och ställa en så spännande fråga att du kan dricka av huvudvärk under graviditeten, eftersom självmedicinering är fylld med allvarliga konsekvenser.

Hur man använder: dosering och behandlingsförlopp

Inuti, efter att ha ätit. Vuxna: för artros, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit - 400-600 mg MIG 400 3-4 gånger om dagen. Med reumatoid artrit - 800 mg 3 gånger om dagen; för mjukdelsskador, stukningar - 1,6-2,4 g / dag i flera doser. Med algodismenorré - 400 mg 3-4 gånger om dagen; med måttligt smärtsyndrom - 1,2 g / dag.

För barn över 12 år är den initiala dosen 150-300 mg 3 gånger om dagen, den maximala dosen är 1 g, därefter 100 mg 3 gånger om dagen; med juvenil reumatoid artrit - 30-40 mg / kg / dag i flera doser. För att minska kroppstemperaturen 39,2 grader C och över - 10 mg / kg / dag, under 39,2 grader C - 5 mg / kg / dag.

Är det möjligt under graviditet och barn

I bruksanvisningen för bedövningen Mig är bland kontraindikationerna graviditet, amning och ålder upp till 12 år.

Verktyget kan användas under graviditeten under andra trimestern i brådskande fall och endast under överinseende av den behandlande läkaren. Under första och tredje trimestern är användningen av läkemedlet förbjuden, eftersom de aktiva ingredienserna kan påverka fostrets utveckling negativt.

I barnläkemedel används smärtstillande medel från 12 års ålder enligt föreskrift av en barnläkare.

Nosologisk klassificering (ICD-10)

 • G43 Migrän
 • J11 influensa, virus identifierades inte
 • K13.7 Andra och ospecificerade störningar i munslemhinnan
 • M05 Seropositiv reumatoid artrit
 • M25.5 Ledsmärta
 • M79.1 Myalgi
 • M79.2 Neuralgi och neurit, ospecificerad
 • N94.6 Dysmenorré, ospecificerad
 • R50 Feber av okänt ursprung
 • R51 Huvudvärk
 • R52.2 Annan ihållande smärta

Tabletter "Mig 400": bruksanvisning

- svår huvudvärk (inklusive migrän)

- läkemedlet kommer att kunna hantera även svåra tandvärk, som inte alla smärtstillande medel klarar;

- smärta i leder och muskler

- detta läkemedel är en utmärkt assistent för kvinnor under menstruationen;

- kan användas vid feber vid influensa eller förkylning.

Piller "Mig" för huvudvärk klarar sig mycket snabbt av sitt syfte, men de eliminerar inte själva orsaken till sjukdomen som stör dig. Se därför till läkare vid regelbunden smärta. Långvarig användning av smärtstillande medel kan inte leda till något bra.

"Mig" - piller som effektivt hanterar inte bara huvudvärk utan också smärtsamma känslor av någon etiologi. Läkemedlet tas oralt. I detta fall ställs dosen in individuellt, beroende på patientens tillstånd och hans sjukdom..

Observera att läkemedlet kan användas av vuxna och barn över tolv år. Du bör börja ta läkemedlet med en lägsta dos på 200 mg tre till fyra gånger om dagen. I vissa fall kan dosen ökas till 400 mg åt gången. Efter att den terapeutiska effekten uppnåtts kan den dagliga hastigheten minskas något. Din läkare kommer att ge dig mer information.

Observera "Mig" - piller som tas under en kort tid. Oftast rekommenderar läkare att använda detta läkemedel i en vecka, varefter dess användning bör avbrytas. Du bör inte heller öka dosen själv. Om det behövs kommer din läkare att informera dig om det..

Glöm inte att berätta för din läkare om du lider av nedsatt lever- och njurfunktion. I detta fall kommer dosen att minskas..

Vid de första tecknen på blödning från mag-tarmkanalen måste användningen av tabletter omedelbart avbrytas.

Om patienter lider av infektionssjukdomar måste detta läkemedel ordineras mycket noggrant, eftersom det kan dölja de verkliga symptomen på sjukdomar..

Hos patienter med bronkialastma kan bronkospasm förekomma. Därför måste du använda läkemedlet i denna kategori av människor med extrem försiktighet..

Faktum är att biverkningar under användningen av detta läkemedel inte är ovanliga. För att eliminera dem måste du därför minska dosen så mycket som möjligt (så mycket som möjligt).

Om du under behandlingens gång märker en försämring av den del av synorganen, kontakta omedelbart en ögonläkare och gå igenom den medicinska proceduren som föreskrivs av honom.

Under behandlingen med detta läkemedel ska du ständigt övervaka nivån på njurenzymer, liksom tillståndet i levern och njurarna.

Försök att undvika alkoholhaltiga drycker under behandlingen.

Experter rekommenderar att du inte överanstränger och inte arbetar i samband med ökad koncentration av uppmärksamhet när du använder dessa tabletter.

Analoger, artiklar ЛС-002211

Läkemedlets handelsnamn: MIG® 400

Kemiskt namn: (2RS) -2- [4- (2-metylpropyl) fenyl] propansyra

filmdragerade tabletter

Kärna: Aktiv ingrediens: ibuprofen - 400,0 mg.

Hjälpämnen: majsstärkelse - 215,00 mg, natriumkarboximetylstärkelse (typ A) - 26,00 mg, kolloidal kiseldioxid - 13,00 mg, magnesiumstearat - 5,60 mg. Mantel: hypromellos (viskositet 6 mPa s) - 2,940 mg, povidon (K-värde = 30) - 0,518 mg, makrogol 4000 - 0,560 mg, titandioxid (E 171) - 1,918 mg.

Beskrivning: ovala tabletter, filmdragerade, vita eller nästan vita, med dubbelsidig räffling och prägling på en av sidorna "E" och "E" på båda sidor av remsan.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

ATX-kod: М01АЕ01.

Farmakologiska egenskaper Farmakodynamik Har smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriska effekter. Ibuprofen är ett propionsyraderivat. Verkningsmekanismen är associerad med hämning av enzymet cyklooxygenas (COX) typ 1 och 2, vilket leder till hämning av prostaglandinsyntes.

Den smärtstillande effekten är mest uttalad för inflammatorisk smärta. Dämpar trombocytaggregering.

Farmakokinetik Absorption: ibuprofen absorberas väl från mag-tarmkanalen. Den maximala koncentrationen (Cmax) av ibuprofen i blodplasman efter att ha tagit läkemedlet oralt i en dos av 400 mg uppnås på 1-2 timmar och är cirka 30 μg / ml. Distribution: bindning till plasmaproteiner cirka 99%.

Det fördelas i synovialvätska (Cmax 2-3 timmar), där det skapar högre koncentrationer än i plasma. Metabolism: metaboliseras i levern huvudsakligen genom hydroxylering och karboxylering av isobutylgruppen. Metaboliterna är farmakologiskt inaktiva. Eliminering: har en bifasisk elimineringskinetik. Halveringstiden (T1 / 2) är 1,8-3,5 timmar.

Utsöndras av njurarna (oförändrat högst 1%) och i mindre utsträckning med galla.

barn under 6 år och barn som väger mindre än 20 kg. Försiktigt
Äldre ålder, allvarliga somatiska sjukdomar, hjärtsvikt, arteriell hypertoni, leversvikt, levercirros med portalhypertension, hyperbilirubinemi, njursvikt (kretininclearance mindre än 60 ml / min), nefrotiskt syndrom, gastrit, enterit, kolit, magsår och duodenalsår tarmar (inklusive historik), Helicobacter Pylori-infektion, tillstånd efter större kirurgiska ingrepp, autoimmuna sjukdomar (systemisk lupus erythematosus), dyslipidemi / hyperlipidemi, diabetes mellitus, perifer arteriell sjukdom, rökning, frekvent alkoholkonsumtion, oklara blodsjukdomar etiologi (leukopeni och anemi), långvarig användning av NSAID, samtidig administrering av orala kortikosteroider (inklusive prednisolon), antikoagulantia (inklusive warfarin), blodplättmedel (inklusive acetylsalicylsyra, klopidogrel), selektiva neuronal hämmare krampanfall av serotonin (inklusive tsirolopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin). Applicering under graviditet och amning
Det är tillåtet att använda MIG® 400 under de första sex månaderna av graviditeten endast efter samråd med en läkare. Under de senaste tre månaderna av graviditeten är användningen av MIG® 400 kontraindicerad på grund av den ökade risken för komplikationer för modern och fostret..
Ibuprofen utsöndras i bröstmjölk i små mängder. Om det krävs långvarig användning av MIG® 400 under amning, bör amning avbrytas under den tid då läkemedlet tas. Administreringssätt och dosering
Inuti. Ta MIG® 400 utan att tugga, drick mycket vatten under eller efter måltiderna. Dosen för barn och ungdomar beror på kroppsvikt och ålder och är i genomsnitt 7-10 mg / kg kroppsvikt.

Dosregimen anges i tabellen:

Kroppsvikt och ålderEn dosMaximal daglig dos
Barn: 6-9 år (20-29 kg)1/2 tablett (200 mg)1/2 tablett (600 mg)
Barn: 10-12 år (30-39 kg)1/2 tablett (200 mg)2 tabletter (800 mg)
Barn över 12 år (≥ 40 kg)Vuxna 1 / 2-1 tabletter (200-400 mg)3 tabletter (1200 mg)

Det rekommenderas inte att ta läkemedlet igen tidigare än 6 timmar senare.
Det rekommenderas att använda MIG® 400 i högst fyra dagar. Hos äldre patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion och hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion krävs ingen dosjustering.

Den minsta effektiva dosen bör användas i minsta möjliga korta kur. Sidoeffekt

Frekvensen klassificeras i rubriker, beroende på fallets fall: mycket ofta (gt; 1/10), ofta (

Läkemedlet är avsett för oral administrering, det rekommenderas att använda det efter måltider. Med ankyloserande spondylit, psoriasisartrit eller artros drickas läkemedlet 4 gånger om dagen, 0,4 - 0,6 g, med algodismenorré - 0,4 g, måttlig smärta - 1,2 g per dag. Läkemedlet tas efter måltider. För reumatoid artrit ordineras 0,8 g upp till 4 gånger om dagen. Dosen för stukningar och skador är från 0,4 till 0,6 g 4 gånger om dagen.

Barn och ungdomar efter 12 års ålder i de initiala behandlingsstadierna ges upp till 0,3 g tre gånger om dagen, varefter de byter till 100 mg 3 gånger om dagen. För att sänka kroppstemperaturen med mer än 39 grader tas läkemedlet med en hastighet av 10 mg / kg / dag, vid lägre värden halveras dosen.

Bäst av allt, Mig 400 hjälper till med smärta i samband med inflammatoriska sjukdomar. Därför ordineras NSAID oftare för muskler och muskelsystem som orsakas av inflammation:

 • bursit;
 • synovit;
 • Reumatoid artrit;
 • psoriasisartrit;
 • gikt.

Läkemedlet kan drickas med osteokondros i det akuta stadiet - det minskar smärtan. Bland listorna med indikationer finns också en degenerativ ledsjukdom - artros, som orsakar stelhet och smärta.

Läkemedlet hjälper till att minska smärtan vid karies, pulpit och andra tandpatologier. Mig 400 hjälper också till med trigeminusneuralgi, neurit och neuralgi av annan lokalisering. Enligt kommentaren används läkemedlet mot muskelsmärta (myalgi). Hos kvinnor kommer läkemedlet snabbt att minska smärtan under menstruationen. Medlet kan också tas som ett febernedsättande medel mot ARVI, influensa, ont i halsen..

Listan över kontraindikationer inkluderar graviditet, ålder upp till 12 år, amning. Läkemedlet är också kontraindicerat under följande tillstånd och sjukdomar:

 • erosion, mag-tarmsår;
 • akut gastrit;
 • Crohns sjukdom;
 • hemofili och andra blodsjukdomar associerade med minskad koagulering;
 • annan blödning än menstruationsblödning
 • optisk nervpatologi.

Läkemedlet bör inte tas vid överkänslighet, allergier, utvecklingen av "aspirintriaden". Ta piller med stor försiktighet om du tidigare har upplevt allergiska reaktioner mot andra NSAID. Under överinseende av en läkare och en kort kurs är behandling möjlig för njur- och leverskador, i ålderdom, med högt blodtryck, hjärtsvikt.

För Mer Information Om Bronkit