Pneumoskleros


Varför ersätts frisk vävnad med bindväv? Detta underlättas av inflammatoriska sjukdomar, särskilt obehandlade och långvariga. Vid tillstånd med konstant inflammation får lungorna inte tillräckligt med syre.
Detta tillstånd kallas hypoxi. Samtidigt kan vår kropp inte återställa det skadade organet och därför aktiveras speciella celler - fibroblaster, som ersätter lungparenkymet (vävnad). En sådan lung blir tät, oelastisk.

Orsaker till patologi

De främsta orsakerna till att utveckla pneumoskleros inkluderar:

 • Inflammatoriska sjukdomar (lunginflammation, lunginflammation).
 • Patologier orsakade av specifika bakterier eller svampar (tuberkulos, aspergillos).
 • Yrkesmässiga lungsjukdomar (silikos, pneumokonios).
 • Allergiska eller autoimmuna lesioner (bronkialastma, Goodpastures syndrom).
 • Idiopatisk fibrosande alveolit.
 • Lungvävnadsskada, strålningsexponering eller användning av pneumotoxiska läkemedel.
 • Hjärtsvikt med stagnation av blod i lungcirkulationen.

Oavsett den etiologiska faktorn, med pneumoskleros, stör lungorna, deras blodcirkulation och dräneringsfunktionen i bronkierna.

Etiologi

Andningsvägsinfektioner kompliceras oftast av utvecklingen av pneumoskleros. Med luftburna droppar kommer bakterier och virus in i luftvägarna och orsakar inflammation i dess olika delar - struphuvudet, struphuvudet, luftstrupen, bronkierna, lungorna.

 • Virus - rhinovirus, koronovirus, influensa- och parainfluensavirus;
 • Bakterier - stafylokocker, streptokocker, pneumokocker, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis;
 • Intracellulära mikrober - mycoplasma, klamydia;
 • Parasiter - echinococcus, rundmask, toxoplasma;
 • Sjukdomsframkallande svampar.

Bland de vanligaste orsakerna till patologi är:

Interstitiella lungsjukdomar - alveolit, sarkoidos, sklerodermi, lupus.

Kroniska sjukdomar i bronkierna - bronkit och bronkiektas. Den inflammerade bronkialslemhinnan sväller och tjocknar, bronkiernas lumen smalnar och slemproduktionen ökar. Som ett resultat försämras lungorna och lungvävnaden växer runt de drabbade bronkierna. Faktorer som bidrar till utvecklingen av fibrös vävnad: rökning, immunbrist, diabetes mellitus, felaktig behandling, strålbehandling, inandning av torr och förorenad luft, dålig ekologi.

Pneumokonios utvecklas till följd av regelbunden inandning av damm. Dessa är yrkessjukdomar som finns bland personer som är anställda i farligt arbete. Dammpartiklar irriterar slemhinnan i lungorna, orsakar dess ödem, hypersekretion av slem och bidrar till utvecklingen av allergier.

Brösttrauma - sticka eller skära genomträngande sår i bröstet med skador på mediastinumorganen och stora neurovaskulära buntar. Om medicinsk hjälp tillhandahölls i rätt tid och i sin helhet, inträffar inte lungvävnadsdegeneration..

Bland de mindre vanliga orsakerna till patologi är:

 1. Medfödda sjukdomar - cystisk fibros,
 2. Exudativ pleurisy,
 3. Långvarig behandling med cytostatika och antibiotika,
 4. Strålning.

Pneumoskleros kännetecknas av en förtjockning av alveolernas väggar och en minskning av deras volym, liksom en avmattning i gasutbytet. En sjuk person andas in mindre luft än en frisk person. Bronkiernas lumen smalnar, deras väggar klibbar ihop och växer sedan ihop. Lungarnas ventilationskapacitet är nedsatt. Det drabbade området isoleras från bronkialträdet och är bevuxet med ärrvävnad.

Utvecklingsmekanism

Vid patogenesen av pneumoskleros spelas en viktig roll av inflammatorisk skada på bronkialväggen, nedsatt lymfatisk dränering och blodcirkulation. I detta fall inträffar destruktiva processer, bildandet av patologisk granuleringsvävnad.

Inflammation i bronkialslemhinnan leder till skada på ciliated epitel, en ökning av viskositet och sputumsekretion. Överträdelse av evakueringen av det resulterande slem skapar gynnsamma förhållanden för utveckling av patogen mikroflora och ytterligare skada på muskeln, broskskikt i bronkierna.

Sklerotiska processer uppstår, vilket leder till ihållande deformation av bronkialväggen och intilliggande vävnader. På grund av förträngningen av bronkiernas lumen eller kompression från utsidan av deformerade områden försämras deras öppenhet. Tillförseln av syre till lungorna minskar, alveolerna kollapsar och obstruktiv atelektas bildas. Det drabbade området eller lungan är avstängd från andningsakten.

Brott mot lymf och blodcirkulation förvärrar de morfologiska förändringarna i lungans parenkymvävnad. Som ett resultat minskar funktionen av yttre andning, gasutbytet störs (mängden syre i blodet minskar, koldioxid ackumuleras). Symtom på andningsbesvär utvecklas.

Således, till frågan om hur lungskleros i lungorna utvecklas, vad är det, bör det besvaras att i denna sjukdom stör andningsorganens arbete helt..

Normal lungvävnad förändras patologiskt och kan inte utföra sina funktioner.

Vilken läkare du ska kontakta för behandling?

Om du efter att ha läst artikeln antar att du har symtom som är karakteristiska för denna sjukdom, bör du söka råd från en lungläkare.

Onormal tillväxt av bindväv kallas skleros. Vad är lungpneumoskleros? Detta är spridningen av icke-fungerande vävnad i lungorna, vilket leder till att lesioner bildas som inte kan byta gas. Vid mindre sjukdomar i samband med andning bör du omedelbart rådfråga en läkare. Processen kan vara asymptomatisk. Vävnadsdegenerationen sprids snabbt, lungorna tjocknar och förändrar struktur.

Riskfaktorer

Faktorer som kan orsaka utveckling av pneumoskleros är:

 • Långvarig rökning.
 • Ärftlig benägenhet.
 • Benägenhet för allergiska reaktioner.
 • Regelbunden inandning av asbest, koldamm, djur- eller fågelskräp.
 • Parasitiska sjukdomar.
 • Ålder. Pneumoskleros hos lungorna hos äldre orsakas av en åldersrelaterad minskning av lungvävnadens elasticitet.

Ökar också risken för en sådan patologi, användningen av vissa läkemedel för kemoterapi, behandling av hjärtsjukdomar.

Förebyggande

För att förhindra utvecklingen av pneumoskleros rekommenderas:

 • snabb behandling av sjukdomar som kan leda till pneumoskleros;
 • sluta med dåliga vanor (inklusive att undvika passiv rökning);
 • årlig profylaktisk fluorografi;
 • avslag på irrationell användning av läkemedel;
 • ökad immunitet: balanserad näring, tillräcklig fysisk aktivitet, god vila;
 • undvika lungskada.

YouTube-video relaterad till artikeln:

Klassificering av pneumoskleros

Denna sjukdom klassificeras beroende på förekomst och svårighetsgrad av lungvävnadsskador, platsen för det patologiska området.

Efter fördelningsgrad

Förekomsten av pneumoskleros är:

 • Diffus. Patologiska foci ligger i en eller två lungor samtidigt. Organets normala struktur går helt förlorad, dess luftighet minskar.
 • Lokalt eller begränsat. Det kan vara stort eller litet fokus. I det här fallet påverkas områden av lungparenkymet hos en eller flera lunglober.

Carnification är en speciell form av lokal pneumoskleros. Detta är namnet på en patologisk process där alveolerna är helt bevuxna med bindväv. I detta fall liknar lungorna makroskopiskt rått kött. Huvudorsaken till detta tillstånd är viral lunginflammation, abscess eller lungbrand..

Genom graden av skada på lungstrukturerna

Beroende på lesionen i olika lungstrukturer skiljer sig följande typer av pneumoskleros:

 • Alveolar. Oftare uppträder efter lunginflammation. Karakteriseras av förtjockning av alveolära väggar.
 • Interstitial. Den patologiska processen är lokaliserad i lungarnas parenkymala vävnad.
 • Perivaskulär. Områden runt kärlen förtjockas och deformeras.
 • Perilobular. Granuleringsfoci utvecklas längs broarna som ligger mellan lungorna.
 • Peribronchial. Bindvävnad växer runt stora och små bronkier.

Identifiering av orsaken till sjukdomen hjälper till att stoppa bildandet av fibrösa ärr.

Genom lokalisering av lesionen

Pneumoskleros kan vara:

 • Apical. Minskad elasticitet och härdning av bindväv uppträder i lungans topp.
 • Basal. Lesionen är lokaliserad nära roten, där huvudbronkus, lungartärer och vener finns.
 • Basal. Andningsorganens nedre delar krymper och deformeras. Basal lungfibros förekommer främst hos äldre.

Utvecklingen av en blandad form är också möjlig. Det påverkar olika områden i lungan. Kännetecknas av en frekvent kombination av radikulär pneumoskleros med apikal med samtidig tuberkulos.

Stadier av sjukdomen

 • Skleros. Normal lungparenkym komprimeras, ersätts av bindväv.
 • Fibros. Det utvecklas som ett resultat av skleros, cikatricial förändringar uppträder.
 • Pneumokirros. Det är fullständig härdning av alveolerna, bronkierna, kärlen (artärer, vener, kapillärer).

Lungcirros tillhör det farligaste och allvarligaste stadiet av denna patologi. Det är ett naturligt resultat av otillräcklig eller för tidig behandling av pneumoskleros. Hos sådana patienter blir lungens parenkym, pleura tjockare, mediastinumorganen kan förskjutas till den drabbade sidan.

Symptom på manifestation

Vid lungskleros i lungorna finns det inga specifika symtom. Små fokala lesioner kan ibland bara detekteras genom röntgenundersökning, det orsakar inte funktionshinder, åtföljs inte av några symtom.

Patienter kan presentera följande klagomål:

 • Dyspné av varierande svårighetsgrad.
 • Hosta med sputumutsläpp.
 • Svaghet, trötthet.
 • Led, muskelsmärta.

De karakteristiska tecknen på diffus pneumoskleros eller cirros i lungan är en ökning av frekvensen av andningsrörelser i vila eller med mindre fysisk ansträngning. Tillbehörsmuskler deltar i andningen, med ett djupt andetag dras interkostalrummen in.

Diagnostiska metoder

De viktigaste metoderna för diagnos av pneumoskleros inkluderar:

 • Inspektion. Bröstkorgen hos en sådan patient är förstorad, den drabbade sidan ligger efter i andningsakten. Det finns svullnad i livmoderhalsen, cyanos.
 • Auskultation. Beroende på svårighetsgraden av lesionen hörs försvagad eller hård andning, torra och våta rales över det patologiska fokuset.
 • Vanlig röntgen på bröstet, CT eller MR. Bestäms av en minskning av lungernas genomskinlighet, en uttalad ökning och deformation av lungmönstret.
 • Spirografi, toppflödesmetri, oximetri. Deras beteende gör att du kan bedöma lungarnas vitala kapacitet, andningsflödet och syremättnad i blodet..
 • Allmän analys av blod, urin, sputum. Inflammatoriska förändringar är karakteristiska.
 • Bronkoskopi. Deformation av bronkialväggarna, obstruktion av bronkiets lumen, infiltration av peribronchial vävnad avslöjas.

Ibland görs ekokardiografi och EKG för att kontrollera hjärtkomplikationer.

Med deras hjälp kan du bestämma förekomsten av pulmonell hypertoni, utvecklingen av "cor pulmonale".

Vilka symtom kan indikera lungpneumoskleros

Det vanligaste symptomet som finns hos alla och som åtföljer sjukdomen hela tiden är andfåddhet. I början av sjukdomen har den en inspirerande karaktär (det är omöjligt att ta djupt andetag), då blir det svårt att andas in och ut. Dåligt prognostiskt tecken - dyspné i vila.

Dessutom är patienter oroliga för hosta - torr, smärtsam och orsakar stort obehag. Hosten åtföljs av slem eller purulent sputum (med tillägg av en infektion, vilket också händer ganska ofta). Cyanos - blåaktig missfärgning av fingrarna och tårna, nässpetsen, läpparna (detta symptom uppstår på grund av låg syremättnad i blodet).

Symtom på "trumpinnar" och "klockglas". Du bör vara uppmärksam på dina händer om fingertopparna och naglarna är komprimerade och deformerade - du har detta symptom (här spelas rollen av bindväv som modifierar fingrarna). Vanliga symtom - trötthet, apati, depression - uppträder med hypoxi.

Viktminskning uppstår på grund av den betydande förlusten av protein i kroppen. Patienter upplever obehagliga, "värkande", smärtsamma känslor i bröstet. Alla dessa symtom stör signifikant att leva ett tillfredsställande liv. Om du hittar sådana symtom hos dig själv, var noga med att konsultera en läkare! I de första stadierna av sjukdomen märks de knappast, och du kan leva med dem, men kom ihåg att sjukdomen är progressiv, symtomen kommer att bli mer uttalade.

Sjukdomen kan vara progressiv eller icke-progressiv. I de flesta fall beror detta på patienten själv. Med korrekt följda rekommendationer, obligatoriskt rökavvänjning, en hälsosam livsstil fortsätter sjukdomen försiktigt och utan snabba förändringar, vilket i framtiden kan leda till pneumokirros.

Behandling

Många patienter är intresserade av hur man ska behandla lungskador i lungorna och om det kan botas?

Det är omöjligt att bli helt av med denna sjukdom, ärr bindväv kan inte tas bort helt.

För behandling av pneumoskleros används många metoder: läkemedel, syreinhalation, kirurgiska ingrepp. Först och främst behandlas den underliggande sjukdomen: tuberkulos, kronisk lunginflammation, cystisk fibros.

För att lindra patientens tillstånd, normalisera andningsfunktionen, används fysioterapeutiska metoder, andningsövningar, fysioterapiövningar i stor utsträckning.

Medicin

De viktigaste medicinerna inkluderar:

 • Kortikosteroider: dexametason, prednison.
 • Slemlösande medel: acetylcystein, karbocystein.
 • Bronkdilatatorer: aminofyllin, ipraterol.
 • Bredspektrum antibiotika. Utnämnd efter behov.
 • Immunsuppressiva medel: azatioprin, sulfasalazin.

Mycket ofta ordineras vitaminterapi, vaskulära och metaboliska läkemedel. I närvaro av hjärtkomplikationer rekommenderas tabletterade eller injicerbara former av hjärtglykosider. En av behandlingsmetoderna är också lokal bevattning med antiinflammatoriska och absorberbara läkemedel i bronkialslemhinnan under bronkoskopi..

Kirurgisk

Operationer för diffus pneumoskleros i lungorna utförs sällan. Kirurgisk behandling används för fokalform med samtidig purulent inflammation i lungparenkymet. I det här fallet tas hela loben eller hela lungan bort..

Fysioterapi

Användningen av fysioterapimetoder hjälper till att påskynda återhämtningen. De mest effektiva är följande:

 • Elektrofores med novokain och kalciumklorid.
 • Haloterapi (inandning av små saltpartiklar).
 • Fonofores.
 • Luftterapi (exponering för joniserad luft).

Med pneumoskleros hjälper terapeutisk massage till att bättre släppa ut sputum och förbättra blodtillförseln: allmänt, bröst, dränering.

Syrebehandling

Denna metod består i att andas in en speciell syre & # 8211 gasblandning. Syre kan tillföras genom en näskateter, ansiktsmask eller munstycke. Ibland använder de speciella tryckkammare eller syretält..

Denna metod används för att behandla och förebygga denna sjukdom med kroniska lungpatologier..

Huvuduppgifterna för terapeutiska övningar för pneumoskleros är att stärka andningsmusklerna, förbättra lungventilationen och förhindra hypoxi.

De viktigaste metoderna för sådan fysisk träning inkluderar:

 • Träningspass i samband med förändrad kroppsposition. Efter dem ökar sputumutsläpp, vilket minskar sannolikheten för att utveckla sekundära komplikationer.
 • Andningsövningar. Den vanligaste övningen är att blåsa upp en ballong eller blåsa ut ett ljus..
 • Simning.

Alla metoder för träningsterapi rekommenderas inte för användning under den akuta perioden. De ska endast användas under remission eller vid lätt andfåddhet.

Traditionella behandlingsmetoder

Innan du behandlar lungskleros med lungmetoder är det bättre att rådgöra med en terapeut eller lungläkare.

Med deras godkännande kan du använda följande metoder:

 • Blandning av aloe med honung. För beredningen hackas flera bitar av växten med en kniv eller mixer. Tillsätt 2 matskedar flytande honung. Blanda väl, överför till en glasburk, förvara i kylskåp. Ta 1 msk. på morgonen och på kvällen.
 • Eukalyptus avkok. Flera blad hälls över 200 ml vatten, kokas i ett vattenbad i ungefär en halvtimme. Därefter kyls den och tillsätts till lösningen för inandning. Inandning av eukalyptusångor hjälper till att resorbera inflammation, tunnare slem.
 • Russin och torkade aprikoser. De tvinnas i en köttkvarn, hälls med ett glas kokande vatten. Insistera 2-3 timmar under ett täckt lock. Det är nödvändigt att ta 2 matskedar av den resulterande lösningen varje dag. Skaka den före användning..

Pneumoskleros i lungorna är en allvarlig och allvarlig sjukdom. Det är uppenbart att behandlingen av denna patologi endast med folkmedicin kan leda till negativa konsekvenser. Att kombinera sådana behandlingsalternativ med konventionell medicin kan dock förbättra patientens tillstånd och underlätta sjukdomsförloppet..

Prognos

Vid lungoskleros i lungorna beror prognosen och livslängden på sjukdomsstadiet..

Med en fokalform är prognosen gynnsam. I detta fall är andningssvikt sällsynt..

I den diffusa varianten försämras prognosen betydligt. Lunghjärta, höger ventrikulär hjärtsvikt bildas.

Behandling av samtidig bronkopulmonala sjukdomar kommer att minska den fortsatta utvecklingen av patologiska förändringar i lungorna avsevärt.

Hur många människor lever med lungpneumoskleros

Livslängden beror direkt på effektiviteten av medicinsk terapi. Den lokala formen av sjukdomen kräver oftast endast förebyggande åtgärder och utgör inte ett direkt hot mot hälsan. Om patienter med pneumoskleros vill leva ett långt liv bör de vara uppmärksamma på sin hälsa, behandla i rätt tid, leva en hälsosam livsstil, tänka positivt och försöka undvika stressiga situationer.

Men det är inte värt att ta mediciner okontrollerat. Både förebyggande och botande åtgärder bör utföras under medicinsk övervakning. Genom att följa alla medicinska recept och följa ovanstående rekommendationer kan patienter inte vara rädda för sina liv.

Diffus pneumoskleros - vad är det, hur och vad behandlas det??

Diffus pneumoskleros är en patologisk process som har ett diffust lesionsmönster (lob, en, två lungor). Det kännetecknas av att lungvävnaden ersätts med grov bindväv, medan lungens andningsyta minskar, vilket förhindrar adekvat gasutbyte. Lungorna tappar luftighet, tjocknar och krymper. Sjukdomen är mer mottaglig för den manliga befolkningen.

Orsaker

 • Infektiösa och svampsjukdomar, åtföljda av inflammation i lungvävnad och pleura (lunginflammation, pleurainflammation, tuberkulos, mykos).
 • Skador och trauma på bröstet.
 • Kroniska obstruktiva sjukdomar som orsakar emfysem eller kronisk bronkit.
 • Alveolit ​​- inflammation i alveolerna (lungblåsor).
 • Granulomatösa lesioner i lungkapillärväggen.
 • Aspiration av maginnehåll (matrester, magsaft). I detta fall inträffar en omfattande förbränning av lungvävnaden med saltsyra..
 • Kardiovaskulära sjukdomar som kan leda till överbelastning av blod i lungorna (mitralventildefekter).
 • Pneumokonios är en grupp yrkessjukdomar orsakade av inandning av industridamm, gaser, kemikalier.
 • Åderförkalkning i lungartärerna.

Tecken

Lista över symtom som är karakteristiska för diffus pneumoskleros:

 • Andfåddhet, som vid sjukdomens början bara oroar sig för fysisk ansträngning, men när processen fortskrider kan den observeras i vila. Dyspné uttalas vid inandning.
 • Hostan är torr och ger inte lindring.
 • Värkande smärta i bröstet.
 • Allmän svaghet, trötthet, yrsel.
 • Cyanos (cyanos) i huden.
 • Förändringar i distala (spik) falanger, som tjocknar och tar formen av "trumpinnar", och naglarna liknar "klockglas". Detta beror på en kränkning av mikrocirkulationen i nagelbäddens område på grund av hypoxi (syrebrist).

Diagnostik

Röntgen visar diffus pneumoskleros

 • Inspektionsdata.
 • Slagverk (tappning) på bröstet, vilket kan avslöja områden med tråkigt ljud över lungorna. Normalt hörs ett tydligt lungljud slagverk ovanför lungans yta.
 • Auskultation (lyssnande) över det kompakterade lungområdet kommer att visa att andningen kommer att försvagas kraftigt, det kan vara torr eller våt väsande andning.
 • Röntgenmetod för forskning i direkta och laterala projektioner. Hjälper till att bedöma omfattningen av diffus pneumoskleros. Skuggorna från lungrötterna förändras - förstärker deras mönster. Lungmönstret förbättras och deformeras. Ju ljusare den patologiska processen är, desto tydligare är de grova skuggorna från bindvävsträngarna som sträcker sig från lungans rot. Du kan också se ett fint nätnät - "bikakelunga".
 • Datortomografi - målinriktad undersökning av den förändrade delen av bronkus eller lunga.
 • Bronkografi, angiopulmonografi - för att identifiera graden av skada på bronkierna och lungkärlen.
 • Ventilationsscintigrafi.

Visar graden av kränkning av förhållanden mellan ventilation och perfusion.

 • Undersökning av funktionen av yttre andning:
 • spirografi
 • pneumotachography
 • pletysmografi

Låter dig bedöma lungarnas vitala kapacitet, Tiffno-indexet (bedömning av bronkial patency), tonen i små kärl och graden av blodflöde i dem.

 • Bronkoskopi och transbronchial lungbiopsi.

Hjälp i diagnostiskt svåra fall.

 • Studie av morfologin i lungbiopsin.

Det utförs i syfte att differentiera diagnosen med sjukdomar som: bronkialastma, kronisk bronkit, hjärtsvikt, systemisk vaskulit.

Hur man behandlar

Behandling för diffus pneumoskleros i lungorna bör börja med:

 • Att bli av med yttre negativa faktorer (rökning, industriella faror).
 • Behandling av den underliggande sjukdomen som orsakade sjukdomen.

Med en ihållande inflammatorisk process utförs behandling med antiinflammatoriska, antimikrobiella, slemlösande, mucolytiska (tunnare slem), bronkdilaterande läkemedel.

 • Bronchoalveolar lavage - medicinsk bronkoskopi för att förbättra bronkialträdets öppenhet.
 • Hjärtglykosider och kaliumtillskott - för hjärtsvikt.
 • Glukokortikoider - med en allergisk exponeringsfaktor.
 • Terapeutiska andningsövningar.
 • Bröstmassage.
 • Syrebehandling.
 • Stamceller som en behandlingsinnovation. Metoden leder till återställning av lungvävnadens struktur.
 • Kirurgi - avlägsnande av en del av det drabbade organet.
 • Lungtransplantation - med omfattande diffusa förändringar.

Prognos

En måttlig form av sjukdomen kan behandlas, i de flesta fall finns det en positiv trend om den upptäcks i tid.

Det är mycket värre när man upptäcker bilateral diffus pneumoskleros. I det här fallet är det bara lungtransplantation som hjälper. Även diffus interstitiell pneumoskleros, som medvetet påverkar alveolernas väggar och den normala bindväven i lungan, är svår..

En annan formidabel konsekvens är utvecklingen av cor pulmonale. Patienter dör av anknytning till en sekundär bakterieinfektion, hjärt- och andningssvikt. Resultatet beror på många faktorer: ålder, svårighetsgraden hos den underliggande sjukdomen, kroppens reservkapacitet, korrekt behandling och patienten själv.

Diffus pneumoskleros

Allt iLive-innehåll granskas av medicinska experter för att säkerställa att det är så exakt och faktiskt som möjligt.

Vi har strikta riktlinjer för val av informationskällor och vi länkar endast till ansedda webbplatser, akademiska forskningsinstitutioner och, om möjligt, beprövad medicinsk forskning. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2], etc.) är interaktiva länkar till sådana studier.

Om du tror att något av vårt innehåll är felaktigt, föråldrat eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

Diffus pneumoskleros är en sjukdom som drabbar hela lungan. I vissa fall påverkas två lungor samtidigt..

Lungvävnaden komprimeras, lungvolymen minskas och det finns inget spår av den normala strukturen.

ICD-10-kod

Orsaker till diffus pneumoskleros

Orsakerna till diffus pneumoskleros varierar. Så, vanligtvis verkar det mot bakgrund av befintliga lungproblem. Dessa inkluderar: lunginflammation, tuberkulos, mykos, långvarig massiv pleuris, sarkoidos, trauma och skada på bröstet och lungparenkym. Naturligtvis spelar ärftlighet också en viktig roll..

Fenomenet kan också utvecklas på grund av otillräcklig volym och effektivitet av antiinflammatorisk behandling för alla ovanstående sjukdomar. Sjukdomen kan uppträda mot bakgrund av hemodynamiska störningar i lungcirkulationssystemet.

Därför är det nödvändigt att utöva särskild vaksamhet och försiktighet vid behandling av sjukdomar i samband med lunginflammation. När allt kommer omkring kan konsekvenserna av felaktig behandling påverka i framtiden. Att bli av med pneumoskleros är inte så lätt. Detta faktum måste beaktas. Det är särskilt farligt för personer med hjärt-kärlsjukdomar. Diffus pneumoskleros diagnostiseras av en läkare.

Symtom på diffus pneumoskleros

Symtom på diffus pneumoskleros är specifika. Så initialt känner en person uteslutande andfåddhet. Först visas det under fysisk ansträngning och senare i vila. Människans hud blir cyanotisk. Detta beror på en minskning av ventilationen i lungens alveolära vävnad.

Det vanligaste symptomet är det hippokratiska fingrets symptom. De ändrar form och blir som trumpinnar. Diffus pneumoskleros åtföljs av symtom på kronisk bronkit. Patienter börjar bli besvärade av hosta, som först dröjer kvar och senare tvångsmässigt.

Den underliggande sjukdomen förvärrar förloppet av pneumoskleros. Det kan vara kronisk lunginflammation eller bronkiektas. Kanske uppkomsten av värkande bröstsmärtor, svaghet, trötthet och viktminskning. I vissa fall utvecklas tecken på cirros. Detta är en grov deformation av bröstkorgen, atrofi i interkostalmusklerna, förskjutning av hjärtat, stora kärl och luftstrupen mot lesionen. Diffus pneumoskleros åtföljs av högt blodtryck i lungcirkulationen och symtom på cor pulmonale.

Diffus pneumoskleros och lungemfysem

Ofta "går" diffus pneumoskleros och lungemfysem med varandra. Den senare sjukdomen är en allvarlig följd av den förra. Emfysem avser ett ökat luftinnehåll i lungorna. Denna sjukdom kan vara både fokal och diffus..

Pneumoskleros är i sin tur skleros i lungvävnaden, som utvecklas till följd av en kronisk eller dystrofisk process. Det kan hänföras till slutskedet av kronisk lunginflammation. Dessutom har han många vanliga kliniska egenskaper hos henne..

En viktig roll i etiologin för lungemfysem och pneumoskleros spelas av kronisk bronkit och tillhörande infektion i bronkialväggen med nedsatt bronkial patency. Nedsatt ventilation och ansamling av sputum i små bronkier leder till utveckling av lungemfysem och pneumoskleros. Varje sjukdom som åtföljs av bronkospasm kan påskynda detta fenomen. Därför är diffus pneumoskleros lättare att förebygga än att behandla..

Diffus måttlig pneumoskleros

Diffus måttlig pneumoskleros har en liknande bild som den huvudsakliga typen av sjukdomen. Det är sant att det kännetecknas av en enklare kurs. Naturligtvis utövar pneumoskleros ett starkt "tryck" på kroppen. Inledningsvis kanske en person inte känner förekomsten av denna sjukdom. Allt händer gradvis. Allt från mild andfåddhet under träning till svåra andningsproblem i vila.

Med ett sådant symptom bör du omedelbart konsultera en läkare. I själva verket är detta en allvarlig sjukdom som i framtiden kan "få fart". Trots att diffus pneumoskleros i sig är en följd av sjukdomar i samband med andningsbesvär. Det kan också leda till utveckling av mer "allvarliga" konsekvenser. Allt detta påverkar människokroppen och dess vitala aktivitet negativt. Måttlig diffus pneumoskleros utgör vanligtvis inte någon allvarlig fara, men trots detta måste den identifieras och elimineras i tid.

Var gör det ont?

Vad oroar sig?

Konsekvenser av diffus lungpneumoskleros

Konsekvenserna av diffus lungpneumoskleros observeras också och de är inte mindre farliga än den underliggande sjukdomen. Det hände så att denna sjukdom uppträder mot bakgrund av problem med andningsorganen, nämligen lungorna. Men pneumoskleros i sig har allvarliga konsekvenser..

Så cor pulmonale kan utvecklas. Permanenta attacker med ökat tryck i lungartären är inte uteslutna. Personen har ihållande andningssvikt.

Det måste förstås att diffus pneumoskleros till och med kan leda till döden. Det uppstår på grund av tillsatsen av en sekundär infektion, mykos, systemisk lupus erythematosus, tuberkulos och sklerodermi. Det är därför sjukdomen måste elimineras i tid. Även den vanligaste lunginflammationen kan leda till utveckling av allvarliga problem. Diffus pneumoskleros är mycket värre än det, därför är det viktigt att starta rätt behandling i tid. När allt kommer omkring kan konsekvenserna bli riktigt allvarliga och till och med dödliga..

Diagnos av diffus pneumoskleros

Diagnos av diffus pneumoskleros innehåller flera metoder. Så fysiska data beror direkt på lokaliseringen av patologiska förändringar. Vanligtvis hörs en kraftigt försvagad andning, våt och torr väsande andning över det drabbade området, slagverkets ljud är tråkigt.

Röntgenstrålar i lungorna hjälper till att avgöra om det finns ett problem. Med denna metod kan du upptäcka förändringar i lungvävnaden under den asymptomatiska förloppet av pneumoskleros. Naturligtvis kan deras prevalens, natur och svårighetsgrad ses. För att specificera tillståndet för de drabbade områdena utförs CT i lungorna, MR och bronkografi.

Röntgen tecken på sjukdomen varierar. Eftersom de inte bara speglar sklerotiska förändringar i lungorna utan också en bild av samtidigt sjukdomar. Det kan vara lungemfysem, bronkiektas och kronisk bronkit. På röntgenbilder bestäms en minskning av storleken på den drabbade delen av lungan, förstärkning, retikularitet och loopning av lungmönstret längs förgreningen av bronkierna på grund av deformation av deras väggar, skleros och infiltration av peribronkial vävnad..

På bronkogram finns det en konvergens eller avvikelse av bronkierna, deras förträngning och deformation, medan små bronkier inte detekteras. Vid en studie av bronkoskopi, bronkiektas upptäcks ofta tecken på kronisk bronkit.

När man undersöker funktionerna för yttre andning avslöjas en minskning av lungans vitala kapacitet och en indikator på bronkial patency. Det är faktiskt möjligt att bestämma diffus pneumoskleros utan ytterligare tester, men för att ordinera effektiv behandling kan du inte göra utan dem.

Vad behöver undersökas?

Hur man undersöker?

Vilka tester som behövs?

Vem man ska kontakta?

Behandling av diffus pneumoskleros

Behandling av diffus pneumoskleros innehåller flera metoder. De är alla inriktade på att behandla de sjukdomar som orsakade utvecklingen av detta problem. Detta kan vara både läkemedels eliminering av problemet och användning av alternativa metoder..

För att förbättra bronkialöppenhet används vanligtvis medel med slemlösande effekter. En viktig roll i denna fråga spelas av läkemedel, vars verkan syftar till tunnare sputum. För andfåddhet används bronkospasmolytiska medel. Om blodcirkulationen är otillräcklig, då hjärtglykosider. Från allvarliga allergiska manifestationer - glukokortikoider.

Om bronkit och lunginflammation ofta störs, använder läkare antibakteriell och antiinflammatorisk behandling. Förutom mediciner hjälper fysioterapiövningar att eliminera problemet. Syrebehandling, sjukgymnastik och bröstmassage är till hjälp. Regelbunden härdning förbättrar patientens tillstånd avsevärt. Naturligtvis måste du ge upp missbruk.

Kirurgisk eliminering av problemet ordineras uteslutande för begränsad pneumoskleros, fibros, cirros och vid suppuration. Kirurger tar bort det drabbade området av lungan. Således elimineras diffus pneumoskleros helt..

Behandling av diffus pneumoskleros med folkmedicin

Behandling av diffus pneumoskleros med folkmedicin är möjlig, men först efter godkännande av den behandlande läkaren. Så det finns flera grundläggande effektiva recept..

 • Metod ett. Du måste ta 200 gram nässla och häll den med 500 ml vodka. Ovanifrån stängs fartyget med gasbind. Det är nödvändigt att insistera på detta läkemedel på en ljus plats hela dagen och sedan på en mörk plats i 6 dagar. Efter en viss tid filtreras och vrids allt ut. Tinkturen är klar. Du måste ta det två gånger om dagen, på fastande mage, en tesked 30 minuter före måltiderna. Använd tinkturen tills den tar slut.
 • Metod två. En matsked salvia tillsätts till ett glas mjölk. Allt detta måste kokas upp vid låg värme. Därefter kyls buljongen och filtreras. Sedan kokas "drycken" igen. Du måste använda tinkturen varm innan du går och lägger dig.
 • Metod tre. Med en långvarig hosta och lunginflammation är det lämpligt att använda följande recept. Du måste ta 1-1,2 kg lindhonung och 1 kopp finhackad aloeblad. Tillsätt 200 g olivolja, 150 g björkknoppar och 50 g lindblomma. Honungen smälts, aloe-blad placeras på den och god ångning utförs. Då måste du börja förbereda ett avkok av lindblomning och björkknoppar. De tillgängliga råvarorna hälls med två glas vatten och kokas i en minut. Sedan är allt spänt, pressat ut och blandat med honung. Blandningen måste hällas lika i två flaskor. Tillsätt sedan 100 gram olivolja till var och en av dem. Förvara den resulterande "medicinen" på en sval plats. Ta botemedlet 3 gånger om dagen, 1 matsked. Skaka flaskan före användning.

Diffus pneumoskleros är inte särskilt förtjust i rödbetor, vitaminer och mineralsalter. Därför måste alla dessa "komponenter" nödvändigtvis vara i varje människas kost..

Förebyggande av diffus pneumoskleros

Förebyggande av diffus pneumoskleros består i att följa vissa regler. Så det första steget är att snabbt eliminera alla problem med andningsorganen. Eftersom pneumoskleros är en följd av dessa sjukdomar. Det är lämpligt att eliminera förkylningar och infektioner.

Om behandlingen är av hög kvalitet och effektiv kan det inte få några konsekvenser. Vissa försiktighetsåtgärder bör också vidtas vid interaktion med pneumotoxiska ämnen, liksom när man tar pneumotoxiska läkemedel. I farliga industrier i samband med inandning av gaser och damm är det obligatoriskt att använda andningsskydd, installera avgasventilation i gruvor och på arbetsplatserna för glasskärare, slipmaskiner etc. Allt detta stänger av lungorna från negativa effekter på dem.

När de första symtomen på sjukdomen uppträder bör du omedelbart rådfråga en läkare. Detta kommer att rädda en människas liv och inte leda till allvarliga konsekvenser. Eftersom diffus pneumoskleros kan vara dödlig.

Prognos för diffus pneumoskleros

Prognosen för diffus pneumoskleros beror direkt på utvecklingen av lungförändringar och utvecklingshastigheten för andnings- och hjärtsvikt. När allt kommer omkring kan sjukdomen ta olika former av denna behandling, och det ytterligare resultatet av situationen ifrågasätts.

De mest beklagliga resultaten observeras vid pneumoskleros, som kännetecknas av bildandet av en "cellulär lunga" och tillsatsen av en sekundär infektion. Med bildandet av en "bikakelunga" förvärras andningsfel kraftigt, trycket i lungartären stiger och cor pulmonale utvecklas. Anslutningen av en sekundär infektion, inklusive mykotiska eller tuberkulösa processer mot bakgrund av en befintlig sjukdom, leder ofta till döden. Det är därför sjukdomen måste identifieras och elimineras i tid. Eventuella lungproblem kan leda till allvarliga konsekvenser. Därför bör du inte skjuta upp läkare. Vilken prognos som kommer att "bära" diffus pneumoskleros beror på personen själv.

För Mer Information Om Bronkit

Hur man gör citronte för en förkylning

Alla citrusfrukter tros vara effektiva vid behandling av förkylningar och också för att förhindra deras utveckling. Närvaron i sammansättningen av den naturliga formen av askorbinsyra ger förmågan att stärka immunförsvaret och hjälper kroppen att bekämpa virala attacker.

Hur man sänker temperaturen

När hälsotillståndet försämras, börjar skaka, termometern visar 38C eller 39C, jag vill snabbt få ner temperaturen med ett piller. Detta är ett misstag, eftersom sänkning av temperaturen inte betyder att du återhämtar dig.